Kệ nhựa mini 2 tầng

30.000 

Kệ nhựa mini 2 tầng là sản phẩm vô cùng tiện lợi dành cho các bạn trẻ đặt ở bàn học hoặc bàn làm việc của bản thân.